Sigurnosne ikone

Izvadite baterije prije nego što pohranite uređaj

Ako se proguta, odmah potražiti liječničku pomoć

Ne miješati stare i nove baterije

Ne miješati baterije različitih proizvođača i tipova

Provjeriti ispravnost polariteta (+/-)

Držati van dosega djece

Ne gutati

Ne odlagati u vatru

Ne rastavljati

Ne puniti

Baterija može eksplodirati ili procuriti ako se izloži kratkom spoju