ČESTA PITANJA

Imate pitanje? Odaberite kategoriju i dobijte odgovore na najčešća pitanja.

Duracell

SIGURNOST

Show / hide

Kako trebam odložiti baterije?

Sve punjive baterije trebaju se reciklirati. Druge baterije se mogu i trebaju reciklirati. Pogledajte odjeljak Čuvanje i održavanje baterije gdje ćete pronaći sve informacije o toj temi.

Show / hide

S KOJIM SE UREĐAJIMA BI TREBALO KORISTITI PUNJIVE BATERIJE?

Možete koristiti punjive baterije u svakom uređaju u kojem biste inače koristili alkalnu bateriju, osim ako proizvođač uređaja nije drugačije naveo. Uređaj ispravno radi i ako se koriste punjive baterije drugog proizvođača, a ne samo onog koji proizvodi i uređaj.

Show / hide

Mogu li se alkalne baterije puniti?

Mogu se puniti samo one baterije koje su posebno označene kao „punjive”. Svaki pokušaj punjenja ne-punjive baterije može dovesti do toga da ona pukne ili iscuri. Preporučujemo da koristite Duracellove punjive baterije NiMH. Uparene s nekim od naših punjača, one se mogu puniti stotinama puta.

Show / hide

Mogu li baciti bateriju u vatru?

NIKADA nemojte paliti ili bacati baterije u vatru – mogu eksplodirati, puknuti i prouzročiti druge opasne situacije.

Show / hide

Na koju stranu idu + i -?

Kako biste ispravno umetnuli baterije pažljivo slijedite upute na uređaju, pazeći da su polovi + (plus) i – (minus) pravilno poravnati. OPREZ: Čini se da neka oprema koja koristi tri ili više baterija ispravno radi čak i ako je jedna baterija umetnuta na pogrešan način; takva uporaba može dovesti do curenja ili puknuća baterije što može rezultirati oštećenjem opreme.

Show / hide

Na mojim baterijama su kineski znakovi. Što to znači?

Znakovi označavaju da su baterije bez žive.

Show / hide

Moje dijete voli se igrati baterijama. Je li to u redu?

Vaše dijete ne bi se smjelo igrati baterijama. Baterije su namijenjene napajanju uređaja, a ne igri. Zapamtite da, iako su baterije obični, svakodnevni proizvodi, one generiraju prenosivu snagu pomoću snažnih kemijskih reakcija. Baterije se nikada ne smiju rastavljati, zlorabiti, pogrešno koristiti ili koristiti kao igračke. Iako većina baterija sadrži kemikalije neće oštetiti kožu, one bi se trebale tretirati kao i bilo koja kemikalija. Uvijek poduzmite mjere predostrožnosti prilikom rukovanja s kemikalijama iz baterija. Kemikalije za bateriju ne smiju doći u blizinu očiju niti se progutati. Obratite se liječniku ako se to dogodi. Za potpunu sigurnosti, djecu koja koriste uređaje s baterijama treba strogo nadzirati odrasla osoba.

Show / hide

Moja je baterija mokra i sad je na njoj bijela praškasta tvar. Što trebam učiniti?

U malo vjerojatnom slučaju da je baterija vlažna ili prekrivena bijelom praškastom tvari, ograničite rukovanje baterijom. Rukujte baterijom samo kako biste je pravilno izvadili i odložili i odmah isperite izložene površine i odjeću sapunom i vodom. U slučaju doticaja s očima, odmah ispirite oči tekućom vodom najmanje 15 minuta, a zatim potražite hitnu liječničku pomoć.

Show / hide

Je li normalno da se Duracellove punjive baterije NiMH zagrijavaju tijekom punjenja?

Da, normalno je da dođe do zagrijavanja ćelija i punjača tijekom punjenja.

Show / hide

Kako trebam postupati s baterijama koje su iscurile u uređaju?

Iako većina baterija sadrži kemikalije koje neće oštetiti kožu, one bi se trebale tretirati kao i bilo koja druga kemikalija. Uvijek poduzmite mjere predostrožnosti prilikom rukovanja s kemikalijama iz baterija. Kemikalije za bateriju ne smiju doći u blizinu očiju niti se progutati. Obratite se liječniku ako se to dogodi.

Show / hide

Sadrže li vaše baterije živu?

Ne, sve verzije Duracellovih baterija su bez žive. Ponosni smo što smo 1993. godine dobrovoljno prestali koristiti živu u našim baterijama za široku potrošnju (AAA, AA, C, D i 9 V). Naše alkalne baterije izrađene su uglavnom od čelika, metala, cinka i mangana i ne predstavljaju opasnost za zdravlje ili okoliš ako se koriste i odlažu na odgovarajući način. Sve baterije za slušne aparate ne sadrže živu od siječnja 2011., u skladu s Pravilnikom o punjivim baterijama i sadržaju žive.

Show / hide

Mogu li rastaviti bateriju?

Ne. Nemojte rastavljati baterije. Kada se baterija rastavi, kontakt s komponentama može biti opasan i može prouzročiti ozljede ili požar.

Show / hide

Baterija se zagrijala u džepu. Je li to normalno?

Ne, baterije se ne bi trebale zagrijati kada nisu u uporabi. Na pakiranja stavljamo upozorenja da se baterije ne nose ili čuvaju u džepu ili torbi. U dodiru s metalnim objektom može doći do kratkog spoja i baterije mogu iscuriti ili puknuti, što može dovesti do ozljeda.

Show / hide

Trebam li očistiti baterijski odjeljak?

Za najbolje performanse održavajte kontaktne površine i dodirne dijelove baterije čistima. Očistite ih čistom gumicom za brisanje ili čistom krpom svaki put kada zamijenite baterije.

Show / hide

Mogu li puniti baterije drugih proizvođača punjivih baterija u Duracellovom punjaču?

Da, Duracellovi punjači pune druge baterije tipova NiMH AA ili AAA. Ipak, Duracell ne može jamčiti kvalitetu, sigurnost ili performanse drugih marki baterija, stoga je preporučljivo koristiti Duracellove punjive.

Duracell Duracell

Obratite nam se

Niste mogli ovdje pronaći odgovor? Napišite nam poruku i dobiti ćete odgovor u roku od 48 sati.

Obratite nam se